kwalitiet-schoonmaakOns bedrijf werkt met enthousiast en kwalitatief goed personeel om voor u als opdrachtgever een optimaal resultaat te bereiken. Door middel van de verschillende diensten wil CleanCompany meedenken over alle facilitaire punten binnen het bedrijf.

Er wordt veel aandacht geschonken aan hygiëne en kwaliteit. Laatstgenoemde wordt door middel van kwaliteitsenquetes en steekproefsgewijs gecontroleerd. Bovendien zijn de diensten betaalbaar vanwege een goede planning en lage winstmarges.

Het uiteindelijke doel is een langdurige relatie met een tevreden klant die mede door CleanCompany kan werken in een glansrijk bedrijf.

Kwaliteitsbeleid

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten is één van de belangrijkste doelen die Cleancompany nastreeft. Naast het houden van enquêtes en steekproefsgewijze controles werken wij via de standaarden van ISO.

Ons kwaliteitsbeleid is zichtbaar in:

  • Het meesturen van heldere informatie over onze werkwijze en organisatie in het offertetraject
  • Heldere afspraken in bestekken en programma’s van eisen, opgesteld in overleg met de opdrachtgevers
  • ISO-certificering 9001-2015 en het werken volgens de richtlijnen van ISO 14001 voor het milieuzorgsysteem
  • NEN-certificering 4400-1
  • Het continu streven naar innovatie, in bedrijfsprocessen en op het gebied van materialen en technieken
  • een goed werkend informatie- en controlesysteem in de vorm van logboeken, klachtenanalyses, enquêtes en kwaliteitscontroles (door middel van VKR-Kwaliteitmeetsystemen en volgens de ISO 9001-2015 normen)

Vrijblijvende offerte

Send messagewissen

Cleancompany steunt

kika-logo