Humanresourcemanagement

Cleancompany is zich ervan bewust dat haar succes voor een groot deel afhankelijk is van haar medewerkers. Vandaar dat wij grote waarde hechten aan betrokken medewerkers die hart hebben voor hun werk, ons bedrijf en voor onze opdrachtgevers. Dit geldt voor alle niveaus binnen onze organisatie.

Onze medewerkers worden getraind om zelf hun verantwoordelijkheden te nemen en zelf te handelen. Daarnaast betrekken wij onze medewerkers actief bij ons beleid en staan wij altijd open voor suggesties en verbeteringen.

Ons personeelsbeleid richt zich op het werven en behouden van gemotiveerde en betrokken medewerkers. Daarnaast houden wij ons bezig met:

  • Het coachen van medewerkers tot zelfstandig werkende klantgerichte professionals
  • Bevorderen van een stabiele personeelsbezetting op de locaties van onze opdrachtgevers
  • Een zorgvuldige werving en selectie
  • Het gebruik van Nederlands als voertaal
  • Het gebruiken van geldige legitimatiebewijzen en herkenbare bedrijfskleding
  • Het voeren van een veiligheidsbeleid dat voldoet aan de eisen van de ARBO wet

Vrijblijvende offerte

Verzendenwissen

Cleancompany steunt

kika-logo